Leczymy CZŁOWIEKA,

NIE KONTUZJE

Jesteśmy nowoczesną kliniką rehabilitacyjną i ortopedyczną. Od 2004 r. leczymy tych, którzy w krótkim czasie chcą powrócić do sprawności po kontuzji lub mają różne dolegliwości a chcą zachować sprawność fizyczną jak najdłużej.

umów wizytę

Rehabilitacja dzieci

Rehabilitacja dzieci po przebytych chorobach lub kontuzjach to kompleksowy proces mający na celu przywrócenie funkcji fizycznych, poprawę zdolności ruchowych oraz wsparcie w rozwoju dziecka. Usługi rehabilitacyjne dla dzieci są zazwyczaj dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta i obejmują różnorodne dziedziny, takie jak fizjoterapia, terapia zajęciowa, logopedia czy psychoterapia.

Oto ogólny opis usług rehabilitacyjnych dla dzieci:

  1. Ewaluacja i diagnoza: Proces rehabilitacji zaczyna się od starannej ewaluacji stanu zdrowia dziecka. Specjaliści, tak jak lekarze, fizjoterapeuci, logopedzi itp., przeprowadzają różnorodne testy i badania w celu zrozumienia zakresu problemów zdrowotnych i określenia indywidualnych potrzeb.

  2. Indywidualny plan rehabilitacyjny: Na podstawie diagnozy tworzony jest spersonalizowany plan rehabilitacyjny. Plan ten uwzględnia cele terapeutyczne, rodzaj terapii oraz częstotliwość sesji, a także bierze pod uwagę preferencje i możliwości dziecka.

  3. Fizjoterapia: Dzieci poddawane są sesjom fizjoterapii, które skupiają się na poprawie siły mięśniowej, koordynacji ruchowej, równowagi oraz ogólnej sprawności fizycznej. Ćwiczenia są dostosowane do wieku i zdolności dziecka.

  4. Terapia zajęciowa: Terapeuci zajęciowi pomagają dzieciom w rozwijaniu umiejętności funkcjonalnych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu. Zajęcia te obejmują m.in. trening umiejętności manualnych, rozwijanie koordynacji ręka-oko, czy naukę samodzielnego ubierania się.

  5. Logopedia: Dla dzieci z trudnościami w mowie i komunikacji, logopedzi oferują specjalistyczną pomoc w rozwijaniu umiejętności językowych, artykulacyjnych i komunikacyjnych.

  6. Psychoterapia: W przypadku dzieci doświadczających emocjonalnych trudności związanych z chorobami lub kontuzjami, psychoterapeuci pomagają w radzeniu sobie z stresem, lękiem czy depresją, a także wspierają rozwój zdrowego poczucia własnej wartości.

  7. Edukacja rodziców: Rodzice są ważnym elementem procesu rehabilitacji. Specjaliści edukują rodziców na temat skutecznych technik wsparcia dziecka w codziennych sytuacjach, co pozwala na kontynuację terapii w domu.

  8. Monitorowanie postępów: Cały czas trwania procesu rehabilitacji, postępy dziecka są monitorowane i oceniane. Jeśli konieczne, plan terapeutyczny jest dostosowywany, aby dostosować się do ewentualnych zmian w stanie zdrowia dziecka.

Usługi rehabilitacyjne dla dzieci mają na celu nie tylko przywrócenie funkcji fizycznych, ale również poprawę jakości życia i wsparcie w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym. Współpraca zespołu specjalistów i rodziców jest kluczowa dla skutecznego przebiegu rehabilitacji dzieci po przebytych chorobach lub kontuzjach.

Rehabilitacja

Odpowiednio dobrany program rehabilitacyjny może znacząco poprawić jakość życia osób z różnymi schorzeniami, urazami lub niepełnosprawnościami.  Jest to proces terapeutyczny, który ma na celu przywracanie funkcji fizycznych, psychicznych i społecznych, a także zwiększanie niezależności pacjenta. 

Rehabilitacja z usg

Rehabilitacja z użyciem ultrasonografii (USG) po kontuzji sportowej jest często stosowanym podejściem, które pomaga w przyspieszeniu procesu zdrowienia i poprawie funkcji mięśni oraz tkanek. Proces rehabilitacji z użyciem USG po kontuzji sportowej wymaga współpracy pacjenta z zespołem specjalistów, aby zapewnić skuteczny i bezpieczny powrót do aktywności fizycznej.

Rehabilitacja dzieci

Rehabilitacja dzieci po przebytych chorobach lub kontuzjach to kompleksowy proces mający na celu przywrócenie funkcji fizycznych, poprawę zdolności ruchowych oraz wsparcie w rozwoju dziecka. Usługi rehabilitacyjne dla dzieci są dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta i obejmują różnorodne dziedziny, takie jak fizjoterapia, terapia zajęciowa, logopedia czy psychoterapia. 

zespół lekarski

Nasi specjaliści pracują z pasją i zaangażowaniem, aby dostosować kierunek leczenia do unikalnych potrzeb każdego pacjenta. Rozumiemy, że każda kontuzja sportowa czy dolegliwość jest inna, dlatego nasze działanie opiera się na spersonalizowanym podejściu, łącząc najnowsze metody leczenia z indywidualnym podejściem do każdego przypadku.

masaż leczniczy

Masaż leczniczy to forma terapii manualnej, która wykorzystuje różne techniki do poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego pacjenta. Usługa ta jest stosowana w celu złagodzenia bólu, redukcji napięć mięśniowych, poprawy elastyczności, przyspieszenia procesu gojenia, a także ogólnego relaksu. 

trening medyczny

Trening medyczny to forma specjalistycznej aktywności fizycznej, która jest zaprojektowana i nadzorowana przez profesjonalistów medycznych, takich jak lekarze lub fizjoterapeuci. Celem treningu medycznego jest poprawa zdrowia ogólnego, zwiększenie wydolności fizycznej, przeciwdziałanie chorobom oraz wsparcie procesu rehabilitacji.

nasze usługi

Wycena rehabilitacji Pacjentów zawsze składa się z wielu elementów, lecz przygotowaliśmy listę typowych zabiegów wraz z cenami

nasze programy

Skontaktuj się z nami by dobrać odpowiedni program rehabilitacyjny opracowany specjalnie dla Ciebie! Dobierzemy odpowiednie rozwiązania!

nasz zespół

Jeżeli szukasz konkretnego specjalisty, lekarza lub fizjoterapeuty zobacz naszą kadrę! I umów się już dziś na wizytę u nas, w odpowiednim dla Ciebie czasie!