Leczymy CZŁOWIEKA,

NIE KONTUZJE

Jesteśmy nowoczesną kliniką rehabilitacyjną i ortopedyczną. Od 2004 r. leczymy tych, którzy w krótkim czasie chcą powrócić do sprawności po kontuzji lub mają różne dolegliwości a chcą zachować sprawność fizyczną jak najdłużej.

umów wizytę

Rehabilitacja po artroskopii biodra

Przygotowanie przedoperacyjne

 • Prawidłowa symetryczna siła mięśni pośladkowych, grupy kulszowo-goleniowej i mięśnia czworogłowego uda,
 • Instruktaż pacjenta co do zachowań pooperacyjnych,
 • Nauka chodzenia o kulach.

Program po artroskopii

Przez pierwsze 4 tygodnie po artroskopii pacjent porusza się przy pomocy kul łokciowych. Obciążenie kończyny operowanej do granicy bólu lub zgodnie z zaleceniami lekarza operującego. Chodzenie powinno odbywać się krokiem dostawianym.

I Faza pooperacyjna: 0 - 2 tygodnie

Cele:

 • ochrona miejsca zabiegowego,
 • zmniejszenie dolegliwości bólowych,
 • zmniejszenie obrzęku operowanej kończyny,
 • przeciwdziałanie skutkom unieruchomienia,

Zakres ruchomości stawu biodrowego  w tym okresie:

 • zgięcie – 90˚
 • wyprost – 0˚
 • odwiedzenie – 30˚
 • rotacja wewnętrzna i zewnętrzna – 0˚

Zabiegi manualne i ćwiczenia zalecane w tym okresie:

 • mobilizacja tkanek miękkich (mięsień biodrowo-lędźwiowy, mięsień czworoboczny lędźwi, mięsień pośladkowy wielki),
 • mobilizacja stawu biodrowego,
 • mobilizacja miednicy i odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
 • ćwiczenia izometryczne przywodzicieli i odwodzicieli stawu biodrowego,
 • ćwiczenia wzmacniające mięsień czworogłowy uda,
 • ćwiczenia wzmacniające grupę kulszowo-goleniową,
 • ćwiczenia wzmacniające mięsień pośladkowy,
 • jazda na rowerze stacjonarnym z wysoko ustawionym siodełkiem bez obciążenia,
 • cold pack 15 -20 min ok. 5-6 razy dziennie,
 • fizykoterapia według potrzeb,

Zalecenia domowe na ten okres każdy pacjent otrzymuje po pierwszej wizycie u fizjoterapeuty

II Faza pooperacyjna: 2 - 6 tydzień

Cele:

 • zwiększenie zakresu ruchomości stawu biodrowego
 • zwiększenie siły mięśniowej operowanej kończyny
 • reedukacja chodu
 • stopniowe odchodzenie od kul łokciowych

Zakres ruchomości stawu biodrowego  w tym okresie:

 • zgięcie – < 105˚
 • wyprost – 0- 10˚
 • odwiedzenie – 0-45˚
 • rotacja wewnętrzna i zewnętrzna – 0 – 20˚

Zabiegi manualne i ćwiczenia zalecane w tym okresie:

 • kontynuacja mobilizacji tkanek miękkich z poprzedniej fazy,
 • mobilizacja blizny
 • mobilizacja stawu biodrowego,
 • ćwiczenia wzmacniające zginacze stawu biodrowego,
 • ćwiczenia wzmacniające rotatory stawu biodrowego,
 • ćwiczenia wzmacniające mięśnie core,
 • ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladkowe,
 • ćwiczenia poprawiające stereotyp chodu,
 • wprowadzenie ćwiczeń propriocepcji i równoważnych,

III Faza pooperacyjna: 6-12 tygodni

Cele:

 • uzyskanie pełnego zakresu ruchomości stawu,
 • zwiększenie siły mięśniowej operowanego stawu,
 • poprawa kontroli nerwowo-mięśniowej,
 • prawidłowy stereotyp chodu,
 • poprawa równowagi i propriocepcji,

 Zakresy ruchomości stawu biodrowego do granicy bólu pacjenta.

 Ćwiczenia zalecane w tym okresie:

 • mobilizacja stawu biodrowego
 • ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladkowe z oporem,
 • ćwiczenia wzmacniające grupę kulszowo-goleniową z oporem,
 • ćwiczenia wzmacniające mięśnie core z oporem,
 • ćwiczenia wzmacniające stabilizatory miednicy,
 • ćwiczenia równoważne,
 • ćwiczenia kontroli nerwowo-mięśniowej,
 • prawidłowy marsz na bieżni,
 • elementy rehabilitacji specyficznej dla sportu SSR,

Regularna fizjoterapia w Klinice Ruchu zakończona jest w momencie, kiedy:

 • Pacjent ma pełną ruchomość-symetryczną rotację zewnętrzną i wewnętrzną oraz zgięcie w operowanym stawie biodrowym.
 • Siła mięśni odpowiedzialnych za funkcję stawu biodrowego umożliwia normalne funkcjonowanie na co dzień.
 • Pacjent nie zgłasza dolegliwości bólowych.
 • Pacjent nie zgłasza uczucia niepewności kończyny.
 • Pacjent wyraża zgodę na kontynuowanie ćwiczeń we własnym zakresie i wykonuje je
  z dokładnymi instrukcjami otrzymanymi od fizjoterapeuty prowadzącego.
 • Pacjent zgłasza się na wyznaczone wizyty mające monitować bieżący stan operowanego stawu do 1 roku po artroskopii stawu biodrowego.

Rozpoczęcie aktywności sportowej i uczestnictwo w regularnych treningach oraz rozgrywkach sportowych (RTS- return to sport) jest poprzedzone:

 1. Pozytywnymi wynikami odpowiednich testów funkcjonalnych przeprowadzanych
  w Klinice Ruchu bądź zlecanych rzez fizjoterapeutów Kliniki Ruchu. Testy dobierane są indywidualnie w zależności od dyscypliny i poziomu zaawansowania sportowca.
 2. Pozytywną opinią lekarza prowadzącego dopuszczającą do uprawiania sportu.
 3. Informacja do trenera o konieczności współpracy- szybka reakcja na wszelkie wydarzenia dotyczące operowanego stawu- do 2 lat po operacji.

UWAGA!

Powyższy program rehabilitacji jest jedynie ogólną instrukcją. Od wskazanych wytycznych może istnieć wiele odstępstw. Wszelkie wątpliwości i pytania dotyczące operowanego barku, należy kierować do fizjoterapeuty lub lekarza prowadzącego. Pytania ogólne prosimy kierować pod adres: rejestracja@klinikaruchu.pl.

Fizjoterapia jest zawsze dostosowywana indywidualnie do stanu zdrowia, bieżących potrzeb pacjenta i musi odbywać się pod nadzorem fizjoterapeuty. Powyższe instrukcje i zalecenia prosimy traktować jako ogólne zalecenia. Protokół po stabilizacji artroskopowej barku według Kliniki Ruchu powstał na podstawie analizy badań dostępnych w czasopismach naukowych (EBM) oraz doświadczeń własnych lekarzy i fizjoterapeutów tu pracujących.