Leczymy CZŁOWIEKA,

NIE KONTUZJE

Jesteśmy nowoczesną kliniką rehabilitacyjną i ortopedyczną. Od 2004 r. leczymy tych, którzy w krótkim czasie chcą powrócić do sprawności po kontuzji lub mają różne dolegliwości a chcą zachować sprawność fizyczną jak najdłużej.

umów wizytę

Rehabilitacja po artroskopii barku

Przygotowanie przedoperacyjne

 • Prawidłowa ruchomość łopatki (rytmu łopatkowo – ramiennego)
 • Prawidłowa ruchomość stawu łokciowego i stawów ręki

Instruktaż pacjenta co do zachowań pooperacyjnych

Program po stabilizacji

Unieruchomienie w rotacji wewnętrznej i przywiedzeniu w stabilizatorze zdejmowanym na czas ćwiczeń i do mycia (przez 6 tygodni)
W przypadku stabilizatorów regulowanych postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Faza pooperacyjna ostra - około 0 - 2 tygodnie

W okresie pooperacyjnym przez co najmniej 2 tygodnie:

 • Kończyna operowana powinna być odciążona za chusty lub temblaka.
 • Pielęgnacja dołu pachowego – mycie i ubieranie się- wkładanie rękawa- ściśle według instrukcji fizjoterapeuty.
 • Zakaz używania kończyny operowanej i wykonywania ruchu ręki w kierunku od brzucha.

Zakres ruchomości stawu barkowego do uzyskania w tym okresie:

 • Zgięcie bierne: 90°.
 • Wyprost: 0°
 • Rotacja zewnętrzna – zakaz, kończyna ustawiona w rotacji wewnętrznej
 • Odwiedzenie 0°

Zabiegi manualne i ćwiczenia zalecane w tym okresie:

 • ćwiczenia stawu łokciowego, nadgarstka i dłoni w pełnych zakresach ze skurczem izometrycznym w końcowym ustawieniu,
 • ćwiczenia bierne: do 50° zgięcia i do 30° odwiedzenia w rotacji wewnętrznej w stawie ramiennym,
 • rozciąganie mięśni karku, mięśni unoszących obręcz barkową, mięśni zginaczy i prostowników stawu łokciowego,
 • ćwiczenia mięśni opuszczających obręcz kończyny górnej,
 • masaż funkcyjny mięśnia naramiennego,
 • Cold Pack co dwie godziny na 10 – 20 minut,
 • ćwiczenia stabilizujące łopatkę i obręcz kończyny górnej,
 • fizykoterapia według potrzeb.

Zalecenia domowe na ten okres każdy pacjent otrzymuje po pierwszej wizycie u fizjoterapeuty

Faza podostra pooperacyjna około 2 - 6 tydzień

 • po 4 tygodniu po operacji, stopniowo zdejmujemy stabilizator- kilka godzin dziennie w bezpiecznym otoczeniu,
 • ćwiczenia bierne i samo wspomagane zgięcia do 80°, odwiedzenia do 60° (wszystko w rotacji wewnętrznej ściśle według instrukcji fizjoterapeuty),
 • ćwiczenia czynne w zalecanych zakresach od 6 tygodnia,

Spodziewana ruchomość w tym okresie:

 • Zgięcie czynne w rotacji wewnętrznej 60°
 • Zgięcie bierne 90°
 • Rotacja zewnętrzna 30°(w warunkach bez bólowych)
 • Rotacja zewnętrzna 40°
 • Odwiedzenie 40°

Faza przewlekła pooperacyjna około 6-12 tygodni

Po 6 tygodniu pooperacyjnym, pacjent powinien przestać używać stabilizatora lub chusty. W tym czasie wydłużamy czas utrzymywania zwieszonej kończyny (bez stabilizatora) i rozpoczynamy stopniowe zwiększanie rotacji w stawie ramiennym.

 • stopniowa mobilizacja wszystkich zakresów ruchomości stawu barkowego w tym też rotacji,
 • stretching mięśni obręczy barkowej i kończyny górnej,
 • ćwiczenia wzmacniające z oporem (ciężarek, guma rehabilitacyjna) zgięcia, odwiedzenia, wyprostu, rotacji wewnętrznej i zewnętrznej, zgięcia horyzontalnego,
 • ćwiczenia czynne rotacji zewnętrznej w otwartych i zamkniętych łańcuchach kinematycznych,
 • ćwiczenia sensomotoryki,
 • ćwiczenia funkcjonalne według wzorców PNF z oporem (ciężarek, guma rehabilitacyjna),
 • elementy rehabilitacji specyficznej dla sportu SSR,

Regularna fizjoterapia w Klinice Ruchu zakończona jest w momencie, kiedy:

 • Pacjent ma pełną ruchomość-symetryczną rotację zewnętrzną i wewnętrzną oraz zgięcie.
 • Siła mięśniowa umożliwia normalne funkcjonowanie na co dzień.
 • Pacjent nie zgłasza dolegliwości bólowych.
 • Pacjent nie zgłasza uczucia niestabilności lub niepewności kończyny.
 • Pacjent wyraża zgodę na kontynuowanie ćwiczeń we własnym zakresie i wykonuje je z dokładnymi instrukcjami otrzymanymi od fizjoterapeuty prowadzącego.
 • Pacjent zgłasza się na wyznaczone wizyty mające monitować bieżące stan operowanego barku do roku po operacji stabilizacji barku.

Rozpoczęcie aktywności sportowej i uczestnictwo w regularnych treningach oraz rozgrywkach sportowych (RTS- return to sport) jest poprzedzone:

 1. Pozytywnymi wynikami odpowiednich testów funkcjonalnych przeprowadzanych w Klinice Ruchu bądź zlecanych rzez fizjoterapeutów Kliniki Ruchu. Testy dobierane są indywidualnie w zależności od dyscypliny i poziomu zaawansowania sportowca.
 2. Pozytywną opinią lekarza prowadzącego dopuszczającą do uprawiania sportu.
 3. Informacja do trenera o konieczności współpracy- szybka reakcja na wszelkie wydarzenia dotyczące operowanego stawu- do 2 lat po operacji.

UWAGA!

Powyższy program rehabilitacji jest jedynie ogólną instrukcją. Od wskazanych wytycznych może istnieć wiele odstępstw. Wszelkie wątpliwości i pytania dotyczące operowanego barku, należy kierować do fizjoterapeuty lub lekarza prowadzącego. Pytania ogólne prosimy kierować pod adres: rejestracja@klinikaruchu.pl.

Fizjoterapia jest zawsze dostosowywana indywidualnie do stanu zdrowia, bieżących potrzeb pacjenta i musi odbywać się pod nadzorem fizjoterapeuty. Powyższe instrukcje i zalecenia prosimy traktować jako ogólne zalecenia. Protokół po stabilizacji artroskopowej barku według Kliniki Ruchu powstał na podstawie analizy badań dostępnych w czasopismach naukowych (EBM) oraz doświadczeń własnych lekarzy i fizjoterapeutów tu pracujących.